Požádat o informace    Kontaktujte nás    Zákaznická oblast   
Czech

Společnost

O DDX

Od svého založení, společnost DDX vyvíjí vhodná inovativní a uživatelsky přívětivá softwarová řešení pro operátory působící v odvětvích - dřevozpracujícím, plastikářském, kameno a sklářkém průmyslu. Software z produkce společnosti DDX představuje skutečnou podporu pro podniky, a to od návrhu po výrobu, což představuje snadný a hladký průběh projektu. To je dáno efektivitou a dobrým rozdělením zdrojů, které společně s technologickými inovacemi dokáží zajistit nejlepší cestu v konkurenčním prostředí na trhu.

Společnost DDX je mladou a dynamickou společností, která dosahuje úspěchu díky zkušenosti a profesionalitě celého týmu. Firma si je vědoma toho, že odbornost je důležitým elementem, který vytváří rozdíl mezi úspěchem a krachem; z tohoto důvodu je pravidelně plánováno a prováděno další vzdělávání zaměstnanců, které by mělo zabezpečit další růst odbornosti a udržení konkurenční výhody.

Společnost DDX pravidelně investuje do výzkumu a vývoje, což zajišťuje udržení vysoké úrovně technologických inovací a jejich aktuálnost. Ze strategických důvodů má firma DDX vytvořený tým, který pracuje s výsledky vlastního výzkumu a daty od partnerů, včetně poznatků od zákazníků, výrobců CNC a univerzit.